Płatności

Sposoby płatności dostępne w seriwsie Segregatory.Net.pl

Sposób płatności jest ustalany indywidualnie z każdym Klientem przed zawarciem umowy (przed przystąpieniem do realizacji zamówienia). W przypadku Klientów, których nie wiąże odrębna umowa o współpracy, płatność dokonywana jest w formie przedpłaty na podstawie Faktury PROFORMA wystawianej po ustaleniu wszystkich istotnych parametrów zamówienia. Zapłata Faktury PROFORMA uruchamia realizację zamówienia.